Tin mới

Đồng Tháp: Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở

(Mặt trận) -Ngày 05/9/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Sa Đéc phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho 79 cán bộ MTTQ xã, phường; Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp và Ban Thanh tra nhân dân năm 2022.

 

Ninh Thuận: Xây dựng 162 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ 13, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024)

Lớp bồi dưỡng công tác MTTQ lần này, đã trang bị cho cán bộ Mặt trận những kỹ năng, kiến thức cần thiết về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu rõ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; đã tạo bước chuyển biến trong việc đổi mới nhận thức và tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phương thức tuyên truyền, vận động, cách thức tổ chức triển khai thực hiện, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước cũng như nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phối hợp thực hiện; công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; trang bị kiến thức cho thành viên Ban Thanh tra nhân dân, có năng lực hoạt động thực hiện nhiệm vụ Thanh tra nhân dân đúng theo pháp luât quy định và công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Với những kiến thức lĩnh hội qua lớp bồi dưỡng lần này sẽ là hành trang cần thiết, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác, các học viên sẽ linh hoạt, sáng tạo vận dụng vào quá trình công tác ở địa phương mình, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản