Tin mới

Đồng Tháp: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Trong 2 ngày 07 08/7/2024, tại hội trường UBND huyện Tam Nông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Tam Nông tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị cuối cùng hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện trong tỉnh.

Ninh Thuận: Xây dựng 162 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ 13, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024)

 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội

Đến dự có ông Đinh Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; ông Phan Văn Hợp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy; bà Đoàn Thị Nghiệp, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh; ông Huỳnh Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đại diện lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, cùng 167 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, phát huy rõ nét vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Nhiều tấm gương sáng của những người làm công tác Mặt trận, cán bộ đoàn thể, những điển hình tiêu biểu trong xã hội đã lan toả đến từng địa bàn dân cư, chung tay, góp sức vì cộng đồng, san sẻ với những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, gắn bó với các phong trào phát triển kinh tế..., đã trở thành hình ảnh thân quen ở huyện nhà. Những ngôi nhà đại đoàn kết, những công trình dân sinh, những mô hình quản trị địa phương thật sự trở thành hình mẫu cho khối đại đoàn kết cùng chung tay vun đắp, xây dựng; những việc làm cụ thể, đã hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân thể hiện khát vọng vươn lên, làm cho quê hương Tam Nông không ngừng phát triển. Tiêu biểu: Vận động các nguồn lực hỗ trợ cho trên 1 triệu lượt người, số tiền hơn 106,8 tỷ đồng  (so với nhiệm kỳ 2014 – 2019 tăng 16,742  tỷ đồng), tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, đến cuối năm 2023 hộ nghèo còn 496 hộ tỷ lệ 1,75%; hộ cận nghèo còn 626 hộ, tỷ lệ 2,2%, góp phần giảm nghèo và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ cất mới 692 căn, sửa chữa 138 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có nhu cầu về nhà ở, tổng giá trị trên 58,9 tỷ đồng; kết quả hàng năm, hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ trên 97%, có 95 - 97% ấp đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, khóm văn minh đô thị; 98% đơn vị đạt đơn vị văn hóa và trên 90% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn đạt đô thị văn minh; triển khai nâng cấp 137,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 39 cây cầu bê tông, sửa chữa 48 cây, hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí về giao thông nông thôn, nhà ở, cảnh quang môi trường, góp phần và là tiền đề đảm bảo thực hiện đúng lộ trình xây dựng huyện đạt nông thôn mới (hiện 11/11 xã đạt nông thôn mới, trong đó, các xã Phú Cường, Phú Thọ, An Hoà đạt nông thôn mới nâng cao); thị trấn đạt văn minh đô thị. So cuối năm 2019 tăng 7 xã nông thôn mới và 04 xã nông thôn mới nâng cao. Từ đó, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi khang trang, bảo đảm vẽ mỹ quang hơn, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Phát biểu tại Đại hội, bà Đoàn Thị Nghiệp, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tam Nông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ Mặt trận trong huyện luôn phấn đấu vượt lên khó khăn của chính mình, bằng những việc làm cụ thể, đã hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân thể hiện khát vọng vươn lên, góp phần làm cho quê hương Tam Nông không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao mức sống, bộ mặt văn hóa thay đổi với diện mạo mới. Đồng thời lưu ý thời gian tới tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy vai trò của MTTQ trong các hình thức tập hợp nhân dân cần đa dạng, thiết thực, xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, mới tạo sự đồng thuận xã hội đối với những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu đặt ra là cán bộ Mặt trận không chỉ làm tròn vai trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà phải động não thay đổi nhận thức, thái độ bằng tư duy mới, sáng tạo mới, cách làm mới, để cho ra hiệu quả mới, sản phẩm chất lượng hơn; MTTQ và các tổ chức thành viên cần phát hiện và giới thiệu những công dân tiêu biểu trong xã hội qua các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình kinh tế, các hoạt động xã hội làm lan tỏa ra cộng đồng; lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu; lấy cái mới tiến bộ thay dần cái cũ, lạc hậu; lấy khát vọng vươn lên lấn át sự tự bằng lòng với hiện tại; tăng cường tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” một cách thiết thực, làm cho cuộc vận động trở thành hành động tự giác của cộng đồng. Để hiện thực hóa đưa chương trình hành động của MTTQ Việt Nam Huyện khóa XI đi vào cuộc sống, đòi hỏi vô cùng quan trọng trước hết là MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo đúng quan điểm là “Mọi phong trào, mọi cuộc vận động đều xuất phát từ nhu cầu và nhiệm vụ phục vụ nhân dân và góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, với phương châm hành động của MTTQ Việt Nam trong Tỉnh “Ở đâu có người dân, ở đó có các hình thức tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc”; đồng thời với xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh hàng ngày trong đời sống thực tiễn từng cộng đồng dân cư; cán bộ MTTQ huyện Tam Nông phải thấm nhuần và quyết tâm thực hiện tốt khẩu hiệu: “Công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ Mặt trận là hạt nhân, là nòng cốt; Người làm công tác Mặt trận là người kết nối ý Đảng – lòng dân”.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Đồng hành - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử 63 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại phiên hội nghị lần thứ nhất, các đại biểu đã hiệp thương dân chủ cử 03 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, bà Nguyễn Thị Liệp tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời hiệp thương cử 14 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dịp này, nhiều 12 tập thể và 32 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh tặng Bằng khen và Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản