Tin mới

Đồng Tháp: Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lấp Vò lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) -Trong 2 ngày (25 - 26/6), tại hội trường UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Lấp Vò tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Lấp Vò lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện; các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện; đại diện Ủy ban MTTQVN các huyện trong Cụm thi đua số 3; Đảng ủy các xã, thị trấn và 166 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lấp Vò.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

 Các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lấp Vò nhiệm kỳ 2024 - 2029 chụp ảnh lưu niệm với đại biểu

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn huyện Lấp Vò tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới; trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, chức năng giám sát, phản biện xã hội được triển khai đạt hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ XI đề ra được tập trung thực hiện, đạt hầu hết các chỉ tiêu. Đồng thời các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQVN huyện Lấp Vò tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận gắn với các cuộc vận động, chương trình, đề án, nhiệm vụ của tỉnh, huyện. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, thực hiện cuộc vận động “Xóa nhà tạm” trên địa bàn huyện giai đoạn 2024 - 2029; củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả ở cộng đồng dân cư; tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề xã hội.

Đồng thời phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng huyện Lấp Vò xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, MTTQ huyện và 100% xã, thị trấn tham gia thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của MTTQ; đến cuối nhiệm kỳ có 85% ấp, khóm trên địa bàn huyện đạt tiêu chí về khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Lấp Vò đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Lấp Vò tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng huyện Lấp Vò sớm đạt huyện nông thôn mới.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò nòng cốt của Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán. Tăng cường quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội hiệp thương cử 51 đại biểu làm Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Lấp Vò lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong phiên hội nghị lần thứ nhất, các đại biểu hiệp thương cử 4 Ủy viên tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Lấp Vò; đồng chí Đoàn Văn Xe tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lấp Vò nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.  

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện Lấp Vò biểu dương, khen thưởng.

Theo Báo Đồng Tháp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản