Tin mới

Đồng Tháp: Hoàn thành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

(Mặt trận) -

Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100%

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn phối hợp UBND cùng cấp nơi có người được giới thiệu ứng cử cư trú thường xuyên tiến hành tổ chức 99 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 11 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 6.747 lượt cử tri tham dự, với 130 lượt ý kiến. Các ý kiến nhận xét của cử tri đã tập trung đối chiếu về tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND, điều kiện ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND đối với những người được giới thiệu ứng cử, góp ý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mối quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú. Đồng thời cử tri cũng bày tỏ nguyện vọng, niềm tin đối với những người được giới thiệu ứng cử về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, về thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh có liên quan đến quốc kế dân sinh. Kết quả 11 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100% (biểu quyết bằng hình thức giơ tay); tất cả đều hội đủ được tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử theo luật định, trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nếu trúng cử làm ĐBQH và đại biểu HĐND Tỉnh, đã thể hiện được tính tiêu biểu đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không có trường hợp nào cử tri yêu cầu phải xác minh.

Dịp này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam  xã, phường, thị trấn lồng ghép tuyên truyền các tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử, giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân; thấy rõ được vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Ngày 16/4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản