Tin mới

Đồng Tháp: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Mặt trận) -Sáng 05/02/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương, tỉnh Đồng Tháp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bình Thuận: Đại hội MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2024 -2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao nhà Đại đoàn kết cho người dân huyện Tân Biên

Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương sẵn sàng cho Đại hội MTTQ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quảng cảnh hội nghị 

Tham dự có ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam; ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh; ông Trần Trí Quang, UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; ông Lê Thành Công, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch  Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Tỉnh, Sở Nội vụ; cùng các đại biểu là Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân Tỉnh trình bày các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Đồng Tháp và của Ủy ban bầu cử tỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang cư trú và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Qua thảo luận trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, tỉnh Đồng Tháp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp được bầu là 08 đại biểu.

Ngay sau đó, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân Tỉnh trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Qua thảo luận, có ý kiến đề nghị cơ cấu thêm ngành giáo dục. Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% không cơ cấu thêm ngành giáo dục, đồng thời biểu quyết nhất trí 100% về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số người được giới thiệu vào danh sách ứng cử chính thức sẽ là 97 người. Dự kiến người được giới thiệu ứng cử đưa ra hiệp thương với số lượng phù hợp phải bảo đảm  nhiều hơn 97 người.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản