Đồng Tháp: Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

(Mặt trận) -Chiều 26/02/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)  Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuyên Quang làm mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà ở cho hộ nghèo

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

 Quang cảnh hội nghị

Ông Lê Thành Công, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Tỉnh chủ trì Hội nghị cùng các vị Ban Thường trực; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố được phân bổ người ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh.

Các đại biểu được nghe ông Võ Hoàng Cương, TUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Bầu cử Tỉnh hướng dẫn quy trình các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 về cách thức, nội dung và trình tự, thủ tục giới thiệu những người ứng cử ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức; về công tác tổ chức các hội nghị dự kiến những người được giới thiệu ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, làm việc và nơi cư trú; tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu những người ứng cử; cách thức tổ chức, thành phần tham dự từng cuộc hội nghị, cách tính tỷ lệ tín nhiệm, cách ghi biên bản hội nghị; thời gian tiến hành tổ chức họp, hội nghị và gửi các văn bản giới thiệu những người ứng cử... Đại diện Phòng chuyên môn Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình Lập hồ sơ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 về cách ghi và gửi hồ sơ của những người ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND. Thời gian   chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh đã gửi thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản