Tin mới

Đồng Tháp: Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2020

(Mặt trận) -Sáng 26/10/2020, tại Trường Chính trị Tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2020 cho 180 cán bộ Mặt trận cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Khánh Hòa: Khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Khánh Vĩnh

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ 15 (khóa XVI)

Điện Biên: Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII

Quang cảnh lớp bồi dưỡng 

Mục đích lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu các mô hình mới, điển hình tiên tiến, cách làm hay rút kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận ở địa phương, cơ sở.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, chú trọng bồi dưỡng, cập nhật những vấn đề mới về 5 Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam gắn với các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh và nhiệm vụ thiết thực tại cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp truyền đạt, tăng cường sự tương tác, tranh luận, thảo luận gợi mở những vấn đề cụ thể gắn liền với công tác Mặt trận ở cơ sở.

Các học viên được tiếp thu 7 chuyên đề về: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trong tình hình mới hiện nay; Hướng dẫn thực hiện Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024; Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận hiện nay; Công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kỹ năng trong thực hành công tác xã hội; cập nhật kiến thức về tình hình biển Đông; Những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo, công tác Dân chủ và Pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoạt động Tổ Nhân dân tự quản gắn với mô hình “Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng”; phong trào thi đua phấn đấu trở thành Người Nông dân chuyên nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp.

Tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức bổ ích do các báo cáo viên truyền đạt, cùng với những kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động của MTTQ, kinh nhiệm thực tiễn về mô hình mới, cách làm hay, các học viên sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, phát huy vai trò, vị thế của MTTQ trong đời sống xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân. 

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản