Tin mới

Đồng Tháp: Ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận và Chi bộ khóm, ấp giai đoạn 2023 – 2027

(Mặt trận) -Chiều 02/3, Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ký kết chương trình phối hợp về nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận và Chi bộ khóm, ấp giai đoạn 2023 – 2027. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thành Công và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Cường chủ trì hội nghị.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh lễ ký kết

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ khóm, ấp và tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Chi bộ đối với hoạt động của Ban công tác Mặt trận (CTMT) khóm, ấp; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Phó Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng Ban CTMT khóm, ấp trong việc đoàn kết, tập hợp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng các mô hình tự quản tại địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp là tăng cường củng cố, kiện toàn nhân sự Ban CTMT đủ số lượng về cơ cấu thành phần; nâng cao trình độ, năng lực nhằm phát huy tốt hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức, phong cách làm việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CTMT ở khu dân cư theo hướng vững mạnh toàn diện; xác định đúng vai trò, vị trí của Ban CTMT trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; định hướng các giải pháp phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản tại địa phương, trong đó lấy mô hình Tổ nhân dân tự quản làm trọng tâm và hoạt động Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng làm nòng cốt phát huy vai trò của đảng viên trong chi bộ, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, góp phần nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của Ban CTMT khóm, ấp; phát huy vai trò tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo; động viên mỗi cá nhân, từng gia đình trong tích cực tham gia các phong trào tự quản tại địa phương; đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; thông qua các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, tiêu biểu để bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ xem xét, kết nạp Đảng; lãnh đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm Chi bộ trong lãnh đạo Ban CTMT khóm, ấp; hướng dẫn Chi bộ, Ban CTMT triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Hàng năm, lấy kết quả hoạt động của các mô hình tự quản tại địa phương, kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân là một trong các tiêu chí để phối hợp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, Chi bộ và Ban CTMT khóm, ấp.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản