Tin mới

Đồng Tháp: Tiếp nhận 112 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

(Mặt trận) -Sáng 16/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp bàn giao danh sách, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Dự bàn giao có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh – Đoàn Thị Nghiệp, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh – Phan Văn Hợp.

 

Theo Uỷ ban bầu cử Tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 14/3/2021 (thời điểm kết thúc nhận hồ sơ ứng cử), Cơ quan Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt tỷ lệ 100% so với kết quả hiệp thương lần thứ nhất.

Tại buổi bàn giao, Ủy ban bầu cử Tỉnh chuyển giao danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản sao kê khai tài sản, thu nhập của tổng số 112 hồ sơ cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh. Trong đó, có 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 101 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (có 01 trường hợp tự người ứng cử). Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào ngày 18/3/2021 để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp được phân bổ 08 đại biểu; Uỷ ban bầu cử Tỉnh thống nhất số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu 58 đại biểu.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản