Đồng Tháp: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Ngày 31/10, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội, các liên hiệp hội và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM)  tỉnh Đồng Tháp về tình hình Nhân dân và hoạt động của Đảng đoàn quý 3 năm 2022. Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Quảng Ngãi: Gần 70 nghìn suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo

Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư

 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tình hình Nhân dân và hoạt động Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các liên hiệp hội và Ban Thường vụ  Đoàn TNCSHCM tỉnh quý 3 năm 2022. Theo đó, các Đảng đoàn đã tập trung lãnh đạo rà soát lại việc triển khai, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XI sát với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của từng tổ chức. Đồng thời lãnh đạo triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức; tham mưu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đơn vị; thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các liên hiệp hội thực hiện tốt công tác nắm tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân và tình hình dư luận xã hội; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, Nhân dân phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều mô hình như: Tổ nhân dân tự quản, Hội quán,... tiếp tục phát huy hiệu quả.

Qua nghe Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy, các thành viên Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các liên hiệp hội và Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM tỉnh; đại diện các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phát biểu ý kiến, đề xuất một số vấn đề như: một số khó khăn trong việc tổ chức sắp xếp bộ máy, công tác nhân sự tại các đơn vị; UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác thu gom vỏ bao bì, túi thuốc bảo vệ thực vật; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên, Nhân dân và dư luận xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc nổi cộm trong Nhân dân; chú trọng nâng chất lượng các mô hình và công tác tuyên truyền ở cơ sở;…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đề nghị trong những tháng cuối năm 2022, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các liên hiệp hội và Ban Thường vụ Đoàn TNCSHCM tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức đạt kết quả cao nhất; theo dõi, tham mưu cụ thể hóa, thực hiện các nghị quyết, kết luận và chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XI. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng báo cáo tổng kết công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;...

Bên cạnh đó, các Đảng đoàn lãnh đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các liên hiệp hội, công tác nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội và tư tưởng của đoàn viên, hội viên; nâng chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở. Đánh giá chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội tại địa phương; chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết năm 2023 cho đối tượng khó khăn. Ngoài ra, các Đảng đoàn quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt; phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham mưu lãnh đạo chuẩn bị về công tác nhân sự, văn kiện để tổ chức tốt Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh (nhiệm kỳ 2022 - 2027), Đại hội Công đoàn và Hội Nông dân các cấp trong tỉnh (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Theo Báo Đồng Tháp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản