Tin mới

Đồng Tháp: Tuyên dương Tổ Nhân dân tự quản tiêu biểu năm 2022

(Mặt trận) -Chiều 14/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên dương Tổ Nhân dân tự quản tiêu biểu năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Lê Thành Công  tặng Bằng khen cho các Tổ NDTQ tiêu biểu

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh;  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thành Công dự và chủ trì hội nghị điểm cầu cấp tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Khuyến học Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và đại diện các Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; đại diện Thường trực các huyện uỷ, thành ủy, lãnh đạo UBND, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Khuyến học và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tham dự tại điểm cầu cấp huyện.

Các đại biểu đã xem Video clip phóng sự về kết quả hoạt động của Tổ NDTQ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023. Năm qua, các cấp, các ngành từ Tỉnh đến cơ sở quan tâm công tác phối hợp hướng dẫn, tạo điều kiện cho Tổ NDTQ hoạt động hiệu quả, tạo sự lan toả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân hướng đến mục tiêu "Tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản" góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án trọng tâm của địa phương. Hoạt động Tổ NDTQ đã đi vào thực chất, có tính bền vững, nội dung hoạt động phù hợp với nhu cầu và lợi ích của người dân, được người dân đồng thuận, tự nguyện, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua yêu nước khác tại địa phương, các Tổ NDTQ trong toàn Tỉnh tích cực tham gia thực hiện “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, đã tác động thay đổi quan điểm, cách sống, nâng cao ý thức, vai trò làm chủ của cộng đồng, tự lực, tự nguyện, tự giác, chủ động tham gia xây dựng nếp sống văn minh tại địa bàn dân cư. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 12.438 Tổ NDTQ (tăng 15 tổ so với 6 tháng đầu năm 2022), với 1.660.673 thành viên. Qua đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của các địa phương, có 6.119 tổ hoạt động vững mạnh, chiếm tỷ lệ 49,2%; có 5.040 tổ hoạt động khá, chiếm tỷ lệ 40,5%; 1.231 tổ hoạt động trung bình, chiếm tỷ lệ 9,9%; 48 tổ hoạt động yếu, chiếm tỷ lệ 0,4%.

Tại hội nghị, các Tổ NDTQ tham gia chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả: Kinh nghiệm trong việc tham gia thực hiện “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Vai trò Ban quản lý Tổ NDTQ trong phối hợp tuyên truyền các thành viên trong Tổ tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội;  kinh nghiệm về vai trò Ban quản lý Tổ NDTQ trong phối hợp vận động xã hội hóa sửa chữa và xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo; vai trò của Ban quản lý Tổ NDTQ trong lồng ghép tuyên truyền đến người dân, các hộ thành viên các nội dung về an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền đến người dân cảnh giác phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm thời gian qua; kinh nghiệm về vai trò Ban quản lý Tổ NDTQ phối hợp vận động xã hội hóa để giúp đỡ con em thành viên trong Tổ có hoàn cảnh khó khăn trong học tập để kịp thời giúp đỡ cho các em đến trường, không có con em bỏ học; vai trò của Công an xã phối hợp với Ban quản lý Tổ NDTQ giữ gìn an ninh, trật tự, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội; kinh nghiệm trong việc vận động xã hội hóa thực hiện mô hình “Nhân dân đồng hành cùng chung tay hoạt động Tổ NDTQ”; vai trò của Hội Khuyến học các cấp trong việc tuyên truyền hội viên gắn kết sinh hoạt trong các Tổ NDTQ để nắm sát con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn kịp thời giúp đỡ”...

Để kịp thời biểu dương khen thưởng các Tổ NDTQ tiêu biểu trong tổ chức và hoạt động trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tặng Bằng khen và quà cho 62 Tổ NDTQ tiêu biểu năm 2022.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản