Tin mới

Đồng Tháp: Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2023

(Mặt trận) -Vừa qua, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 12 huyện, thành phố tỉnh Đồng Tháp đã ký kết cam kết đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2023.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh ký giao ước thi đua năm 2023

Theo nội dung cam kết thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình Nhân dân. Thực hiện tốt hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội và công tác giám sát, phản biện xã hội; duy trì tốt mối quan hệ với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận; củng cố công tác tổ chức, kiện toàn nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát động phong trào thi đua với phương châm “Ở đâu có người dân, ở đó có các hình thức tổ chức và hoạt động của MTTQ” triển khai trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản