Tin mới

Đồng Tháp:Tuyên truyền, phổ biến, giáo lục pháp luật

(Mặt trận) -Ngày 02/3, tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Hồng Ngự phối hợp Phòng Tư pháp và Hội Luật gia huyện tuyên tổ chức truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,  an ninh trật tự năm 2022.

Khánh Hòa: Khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Khánh Vĩnh

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ 15 (khóa XVI)

Điện Biên: Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII

 Quang cảnh hội nghị tuyên truyền

Mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tạo ý thức tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh. Nội dung trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, hướng đến những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, định hướng nhận thức tạo đồng thuận xã hội; phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tình hình tội phạm, trấn an tình hình dư luận xã hội trong nhân dân; vận động trong nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm giết người xảy ra; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, Ban tư vấn, cộng tác viên, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người tiêu biểu,  vai trò Tổ nhân dân tự quản trong quản lý địa bàn, dân cư, tự phòng, tự quản tuyên truyền, giáo dục ngay từ cơ sở, kịp thời ngăn chặn các vụ việc mới nhen nhóm phát sinh, không để nảy sinh tình huống phức tạp, dẫn đến các hành vi phạm tội; vận động nhân dân tham gia tuyên truyền và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư; phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của công dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục thực hiện tại các xã Long Khánh B, Long Khánh A, Phú Thuận A, Phú Thuận B, Long Thuận, Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A.

Trần Thắng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản