Tin mới

Gia Lai, An Giang, Kon Tum, Khánh Hòa: Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Mặt trận) -Sáng 23/3, tại hội trường 2/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ huyện Kon Rẫy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam TP Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Bắc Kạn: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tham dự hội nghị có bà Ayun HHHBút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị; các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Huyện 17 huyện, thị xã, thành phố và 140 đại biểu đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tại hội nghị, ông Đinh Ngọc Hải thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn các bước của quy trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung vào các nội dung sau:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử theo quy định của pháp luật; Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. Đồng thời Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri.

Việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện theo Điều 2, Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 Tại hội nghị ông Đinh Ngọc Hải nhấn mạnh về số lượng cử tri tham dự tại hội nghị phải đảm bảo theo quy định: Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị; tại hội nghị phải thông tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội (đối với hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội), tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đối với hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử; cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử chủ động liên hệ, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi người ứng cử cư trú để phối hợp tổ chức hội nghị cử tri; nếu có sự thay đổi về chỗ ở thì đề nghị cơ quan, tổ chức có người ứng cử thông báo ngay cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp hiệp thương để việc tổ chức hội nghị cử tri đúng nơi người ứng cử đang sinh sống; hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Để thuận lợi trong quá triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 53/HD-MTTQ-BTT ngày 18/3/2021, hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo hướng dẫn, thời gian tổ chức Hội nghị cử tri đối với người ứng cử được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 và địa điểm tổ chức hội nghị được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, người ứng cử  đại biểu Hội đồng Nhân dân cư trú

Cũng tại hội nghị ông Đinh Ngọc Hải đã giải trình 8 ý kiến của các đại biểu liên quan đến nơi tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử thuộc đơn vị Lực lượng vũ trang; Trụ trì chùa; công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử; việc chuyển và nộp các biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú…Đồng thời ông cũng thông tin dự kiến ngày 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

* Tại An Giang:Sáng 23-3, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Trên cơ sở đó, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện phối hợp UBMTTQVN cấp xã tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã bằng hình thức phù hợp.

Dịp này, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh cho Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố để tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

* Tại Kon Tum: Chiều 23/3, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Dự hội nghị có Thao Hồng Sơn - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn; đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ra ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Thao Hồng Sơn, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thao Hồng Sơn nhấn mạnh: việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần phải chuẩn bị rất kỹ, tổ chức thật chặt chẽ, khoa học, chu đáo. Nhằm phát huy dân chủ thật sự của cử tri, đóng góp ý kiến đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn quy định của Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, của tỉnh.

Cần phải quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở nắm vững các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, tổ chức tốt việc việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026 nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung, thủ tục, trình tự việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú và nơi công tác của những người ứng cử. Theo đó việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, tại thôn, tổ dân phố, và phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Thao Hồng Sơn đề nghị Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã nghiên cứu kỹ Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời trao đổi, báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để có hướng dẫn cụ thể hơn. Đồng chí nhấn mạnh: Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026 có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026 dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật; nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử; tạo không khí dân chủ, góp ý trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri và người ứng cử. Các ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử sẽ được tổng hợp trung thực, đầy đủ, kịp thời. 

* Tại Khánh Hòa: Chiều 22-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo đó, việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, tại thôn, tổ dân phố, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn và phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử từ ngày 21-3 đến 13-4. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị cử tri theo quy định.

Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhằm nắm bắt kịp thời những trường hợp cử tri nêu ra cần xem xét, tiến hành xác minh đối với những người ứng cử, làm cơ sở trình cho ý kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Tùng Lâm tổng hợp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản