Tin mới

Gia Lai: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện La Grai nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 vào ngày 19/6.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai khoá XIII nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Phạm Thị Lan, Bí thư Huyện ủy Tống Thới Mốc; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Lành; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý, đại diện các tổ chức thành viên, các cơ quan ban ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, thị trấn của huyện…

Đại hội đánh giá nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện Ia Grai luôn quan tâm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Với đặc thù là huyện biên giới phía tây của tỉnh Gia Lai, trong nhiệm kỳ, MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai đã thực hiện chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn xây dựng lực lượng nòng cốt là các già làng, thôn trưởng, người có uy tín ở cơ sở trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đồn biên phòng tổ chức phát động quần chúng nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới, đấu tranh phòng-chống tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia…

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029 với những nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp thống nhất hành động đề ra.

Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc vượt qua những khó khăn, thách thức, tăng cường đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân với tỉnh bạn của vương quốc Campuchia; phối hợp với các ngành chức năng, các đồn biên phòng tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...

Động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thi đua, sáng tạo, tích cực thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của địa phương, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới...

Đại hội đã hiệp thương cử 57 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá mới đã họp phiên thứ nhất cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XIII gồm 4 vị (khuyết 1 vị), đồng thời thống nhất cử ông Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XII, tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai khoá XIII (nhiệm kỳ 2024-2029). Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI gồm 17 vị (trong đó có 2 đại biểu dự khuyết).

Theo Báo Gia Lai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản