Tin mới

Gia Lai: Giám sát việc sắp xếp chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

(Mặt trận) -Chiều 7-6, đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Krông Pa về việc thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa, toàn huyện có 14 xã, thị trấn và 77 thôn, buôn, tổ dân phố. Đã bố trí 190 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (trong đó: 11 xã loại 1 đã bố trí đủ 14 người/xã; 3 xã loại 2 đã bố trí đủ 12 người/xã); đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố đã bố trí 231 người (trong đó: 40 thôn, buôn, tổ dân phố từ 350 hộ trở lên; thôn, buôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đã bố trí 120 người; 37 thôn, buôn, tổ dân phố còn lại bố trí 111 người) đảm bảo theo Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động hằng tháng của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã luôn đảm bảo theo Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài ra, đã hỗ trợ cho 20 trường hợp hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp, bố trí lại theo Nghị quyết 136/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng số tiền là 158,4 triệu đồng

Sáng cùng ngày, đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã Ia Rmok (huyện Krông Pa).

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản