Tin mới

Gia Lai giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Ngày 16/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã báo cáo và thông qua danh sách, lý lịch trích ngang của 13 người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh Gia Lai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau khi thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng, 100% đại biểu thống nhất lập danh sách sơ bộ những người này giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai cũng đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 140 người.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu thống nhất lập danh sách sơ bộ 139 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Ông Nguyễn Đình Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết, với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh Gia Lai, đơn vị đã tham mưu lựa chọn danh sách tham gia bầu cử cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định.

Bước tiếp theo sẽ là lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu, được thực hiện từ ngày 23/3 đến 14/4.

“Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Bầu cử phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử về cho các địa phương để triển khai các bước tiếp theo. Sau Hội nghị hiệp thương lần này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ triển khai tiếp bước họp ở địa phương nơi cư trú để giới thiệu và chốt danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - ông Tiến thông tin./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản