Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh và NHCSXH năm 2023

(Mặt trận) -Để đảm bảo Chương trình đạt hiệu quả và thiết thực, đúng quy định, hàng năm hai bên sẽ lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể. Căn cứ vào nội dung Chương trình phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và NHCSXH Chi nhánh tỉnh Gia Lai chỉ đạo MTTQ cấp huyện và phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện để tổ chức thực hiện.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ Mặt trận cơ sở

Thừa Thiên Huế: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xảy ra

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

 Hai đơn vị cùng nhau ký kết chương trình phối hợp.

Ngày 31/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai (NHCSXH) tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp năm 2023.

Được biết, chương trình phối hợp được ký kết giữa hai đơn vị này tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội.

Định kỳ hàng năm, hai bên tổ chức đánh giá sơ kết, kết quả tổ chức thực hiện. Sau 3 năm, 5 năm tiến hành đánh giá tổng kết và xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, các nội dung nhiệm vụ của Chương trình phối hợp được xây dựng dựa trên chương trình của trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.

Theo đó, khi ký kết Chương trình này, MTTQ sẻ có thêm nguồn lực để thực hiện các chương trình, các cuộc vận động giúp đỡ cho người nghèo cũng như tăng khả năng thu hút các nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo các cấp tại địa phương. Về phía NHCSXH Chi nhánh tại Gia Lai và các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác. Thông qua ký kết Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tăng cường công tác phối hợp, đưa hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở đạt hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã ủng hộ Quỹ  Vì người nghèo của tỉnh 30 triệu đồng. Đây là số tiền đóng góp được của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị.

HÀ LÊ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản