Tin mới

Gia Lai: Nâng cao, Hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới

(Mặt trận) -Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai, luôn đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo trong xây dựng, củng cố và phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, trao nhà Đai đoàn kết cho hộ nghèo. 

Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, “Năm 2020 mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhưng  MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Một trong những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp của tỉnh Gia Lai năm 2020 đạt được,  đó là đã làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng gắn với công tác tổ chức, để lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Trong đó tuyên truyền về Đại hội Đảng được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo và đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng, nêu bật tinh thần đổi mới của Ðảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với Đảng.

Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực. Tập trung tuyên truyền những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai  lần thứ XVI.

Trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, MTTQ Việt Nam các cấp đã ủng hộ, đồng thuận, tham gia đóng góp các nguồn lực của nhân dân, để góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng có đông đồng bào DTTS.

 Ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai  thăm, hỗ trợ các gia đình có người thân bị lũ cuốn trôi tại huyện Chư Prông.

Trong thực hiện mục tiêu kép làvừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động thông qua phát huy vai trò của các tổ, nhóm tự quản, người uy tín tiêu biểutrong các dân tộc, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo;trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook thành lập các nhóm tuyên truyền trong hệ thống MTTQ các cấp, phát huy vai trò của trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, nâng cao chất lượng chuyên  mục ”Đại đoàn kết” trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, qua hệ thống băng rôn, áp phích, tờ rơi (bằng cả tiếng Kinh, Bahnar, Jrai) hoặc cử cán bộ Mặt trận trực tiếp đến từng khu dân cư, hộ gia đình để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các làng đồng bào DTTS.Cùng với công tác tuyên truyền,Mặt trận các cấp đã kêu gọi, tổ chức tiếp nhận và phân bổ kịp thời, đúng quy định sự đóng của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực phòng, chống đại dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác; góp phần quan trọng cùng với các ngành chức năng kiểm soát tốt và không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh cũng như đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

LÊ ĐẠI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản