Tin mới

Gia Lai: Tổ chức Cuộc thi viết “Về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 156/KH-MTTQ-BTT về tổ chức Cuộc thi viết “Về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” trên Báo Gia Lai lần thứ II - năm 2022.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Theo đó, thời gian nhận các tác phẩm bắt đầu từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 05/11/2022; đối tượng tham dự cuộc thi là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, cộng tác viên hiện sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài tỉnh.

Nội dung các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện lớn của địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X; tuyên truyền trong phòng-chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; viết về tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những năm qua (cá nhân, tập thể được phản ánh phải có con người cụ thể, địa chỉ rõ ràng); phản ánh những tình cảm, nguyện vọng của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết; tuyên truyền kết quả thực hiện 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; biển đảo; biên giới; tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) hằng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của các thành viên Mặt trận; về vai trò, sự đóng góp của các tổ chức thành viên góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phòng-chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích; tác phẩm dự thi (kèm ảnh minh họa) gửi về Tòa soạn Báo Gia Lai (2A Hoàng Văn Thụ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Email: glo@baogialai.com.vn hoặc chebanbgl2014@gmail.com hoặc Ban Tổ chức - Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (số 26, Đường Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) Email: tctggl@gmail.com.

Cuộc thi viết “Về sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” trên Báo Gia Lai lần thứ II - năm 2022 nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vữn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kịp thời phản ánh, biểu dương những tấm gương điển hình, gương người tốt – việc tốt; các mô hình hay, cách làm sáng tạo…Đồng thời, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản