Tin mới

Gia Lai: Tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

(Mặt trận) -Ngày 8/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

Chủ trì Hội nghị gồm ông Hồ Văn Điềm – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Tham dự Hội nghị có các ông : Châu Ngọc Tuấn– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trương Văn Đạt – UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Ông Đỗ Tiến Đông – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức thành viên và các đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, ông Trương Văn Đạt – UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai báo cáo dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Gia Lai. Cụ thể: tổng số đại biểu được bầu là 8 đại biểu trong đó số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 04 đại biểu, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04 đại biểu; số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến cơ cấu định hướng 3 đại biểu, cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu do địa phương giới thiệu; cơ cấu kết hợp người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 6 người (trong đó Ia Rai 4 người, Ba Na 2 người; phụ nữ 6, dưới 40 tuổi 1 người, đại biểu tái cử 3.

Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất số lượng được bầu là 08 đại biểu (trong đó số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 04 đại biểu, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04 đại biểu trong tổng số dự kiến phân bổ cho các cơ quan, tổ chức đơn vị ở Gia Lai là 13 người; cơ cấu định hướng 3 đại biểu, cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu; về cơ cấu kết hợp đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh như sau: Phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, không có đại biểu tái cử.

Cũng trong ngày 08/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Hội nghị thống nhất với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 do ông Trương Văn Đạt – UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai báo cáo; thống nhất số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức được bầu là 71 người.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản