Tin mới

Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

(Mặt trận) - Sáng ngày 12/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 90 người là cán bộ Mặt trận không chuyên trách ở cơ sở, nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kbang. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan.

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Mường Chà

Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X diễn ra từ 7-8/8

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Lâm Bình

 Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, tham gia hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phổ biến, quán triệt các nội dung như: Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 gắn với thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; Quyết định số 1619/QĐ-MTTW-BTT ngày 29-8-2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy chế thông tin, tuyên truyền trong hệ thống “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thông tri số 08-TT/TU, ngày 04-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029…

Thông qua tổ chức hội nghị nhằm kịp thời thông tin, phổ biến đến đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, các nhân sĩ, trí thức, già làng người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tại địa bàn khu dân cư.

Theo kế hoạch, từ ngày 12-7 đến ngày 28-7-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức 6 hội nghị phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn các huyện Kbang, Đak Pơ, Chư Pưh, Mang Yang, Chư Sê và thị xã An Khê.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản