Gia Lai: Trên 140 đại biểu tham gia tập huấn phong trào Đoàn kết sáng tạo

(Mặt trận) -Ngày 11-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” cho 141 đại biểu là đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện Chư sê.

Đắk Nông: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bình Định: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

Quảng Trị: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 và Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao năng suất lao động ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ gia đình gắn với những điều cần biết về Chương trình OCOP, hướng dẫn chủ thể tham gia chương trình OCOP.

Quang cảnh hội nghị 

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ Mặt trận cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 90 đại biểu là Chủ tịch, phó Chủ tịch Mặt trận cấp xã; Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Krông Pa.

Theo đó, trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ trị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định mới của Chính phủ, Nghị quyết kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XII; Chương trình số 895/CTr-MTTQ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2020-2025); thông tin tóm tắt về công tác tuyên truyền, báo chí; tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản