Tin mới

Gia Lai: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

(Mặt trận) -Sáng ngày 14-7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 100 đại biểu là thành viên Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở; nhân sĩ, trí trức, già làng, người uy tín tiêu biểu, đoàn viên, hội viên và nhân dân các thôn, làng thuộc xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn huyện Đak Pơ.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật  

Theo đó, trong thời gian 1 ngày các đại biểu được các báo cáo viên  truyền đạt chuyên đề 1: Một số quy định về Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 149/KH-MTTQ-BTT ngày 16/7/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Báo cáo một số nội dung trọng tâm Pháp lệnh 34 của UBTVQH khóa XI; Luật Biên phòng Việt Nam. Chuyên đề 2: Một số nội dung trọng tâm Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015; Luật hòa giải ở cơ sở 2013; Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016; Bộ luật Lao động 2012; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật hôn nhân gia đình 2014; Luật thanh tra 2010; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư. Chuyên đề 3: Tuyên truyền Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 03/07/2020 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX) về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19”; Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho thành viên Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở; Nhân sĩ, trí trức, già làng, người uy tín tiêu biểu, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước; nâng cao kiến thức; phát huy tinh thần làm chủ, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của người dân; giám sát việc thực hiện pháp luật, tham gia giải quyết các mâu thuẫn và vướng mắc trong nhân dân.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản