Gia Lai:Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(Mặt trận) -Chiều 2/3, tại Hội trường 2/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Thừa Thiên Huế sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đà Nẵng: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp

Chủ trì Hội nghị gồm các ông: Hồ Văn Điềm – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự Hội nghị có các ông, bà đại diên: Ủy ban bầu cử tinh, Sở Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và trên 150 đại biểu, đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghi 

Tại hội nghị, ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân; những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; những nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử được tiến hành từ ngày 24/02/2021 đến ngày 11/3/2021. Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo 3 bước: Bước 1, Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử. Bước 2, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác/nơi làm việc. Bước 3, tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

Người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021. Việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND và Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia./.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản