Tin mới

Giám sát của cộng đồng: Chặn sai phạm tiêu cực, nâng chất lượng công trình

(Mặt trận) -Những năm qua, hoạt động giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ sở. Kết quả, đã có hàng trăm dự án xây dựng cơ bản đã được các ban này vào cuộc giám sát, từ đó phát hiện các sai phạm và kiến nghị yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, đảm bảo chất lượng công trình.

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

 Hoạt động của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần ngăn ngừa sai phạm tiêu cực,nâng cao chất lượng các công trình dự án trên địa bàn.

Thực tế, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hoạt động hiệu quả của các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần cùng chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc tiêu cực, sai phạm. Như tại huyện Ba Bể, để giám sát hiệu quả, hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các ban này đều chủ động xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, chi tiết trên các lĩnh vực như thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thu chi ngân sách, quyết toán ngân sách, công khai tài chính của xã; việc thực hiện dự án đầu tư công trình do nhân dân đóng góp; giám sát việc vận động thu các loại quỹ và lệ phí theo quy định của Nhà nước, các khoản thu đóng góp của nhân dân…

Thống kê, trong 10 năm qua các Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn huyện đã tổ chức trên 440 cuộc giám sát, phát hiện hơn 160 vụ việc vi phạm, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 15 vụ việc. Cùng với đó, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được trên 1.500 công trình, dự án. Qua giám sát đã phát hiện 39 công trình có dấu hiệu sai phạm, đã kiến nghị lên cấp có thẩm quyền và đã được giải quyết 25 công trình.

Không chỉ ở huyện Ba Bể, đến nay, tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng đã thường xuyên được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Với vai trò giám sát của mình các ban này đã tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả, góp phần quan trọng hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương.

Theo ông Ma Từ Đông Điền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn, để phát huy vai trò giám sát ngay từ cơ sở, hàng năm Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản đề nghị Ủy ban MTTQ cấp xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở các kế hoạch của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giám sát cho các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã tiến hành bầu Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng khi có các công trình, dự án được đầu tư xây dựng tại địa phương.

Thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và các quy định pháp luật, nhiều công trình xây dựng liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh và hạ tầng đô thị, nông thôn mới đã được các Ban này giám sát. Trong hai năm 2020-2021, các Ban Giám sát đầu tư ở cộng đồng đã tổ chức giám sát được hơn 640 công trình, dự án đầu tư tại các địa phương bao gồm các công trình thuộc nguồn vốn của Nhà nước và các chương trình dự án như: Chương trình 135, Chương trình 30a, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc phát huy vai trò giám sát tại cơ sở, Mặt trận đã trở thành một kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân, góp phần hạn chế những tiêu cực ở cơ sở, giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững ổn định tại địa phương.

Vũ Mạnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản