Tin mới

Giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng quý III

(Mặt trận) -Sáng 6/10, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III/2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê chủ trì hội nghị.

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Lạng Sơn: Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê chủ trì hội nghị.

Quý III, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng bám sát chương trình công tác của cấp ủy, chỉ đạo cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên; tuyên truyền, tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong quý III; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”, huy động 39 tỷ đồng tiền gửi.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện hiệu quả công tác vận động quỹ và quản lý, sử dụng các loại quỹ. Kiểm tra, giám sát, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Tham gia góp ý 2 dự thảo luật, 64 dự thảo văn bản của HĐND, UBND tỉnh và các ngành. MTTQ các cấp nghiệm thu 17 nhà "Đại đoàn kết", giải ngân 680 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo". Liên đoàn Lao động tỉnh phát động chương trình "1 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" giai đoạn 2 trong công nhân, viên chức, lao động. Ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với 3 đơn vị. Hỗ trợ 9 nhà "Mái ấm công đoàn" trị giá 250 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở...

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng hướng dẫn phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Cao Bằng thời đại mới" theo định hướng của Trung ương Hội; ban hành kế hoạch thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" giai đoạn I và năm 2022; chủ trì 4 cuộc giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 4 huyện. Hội Nông dân tỉnh triển khai các chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ nông dân thúc đẩy sản xuất, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Vận động Quỹ "Hỗ trợ nông dân" gần 175 triệu đồng. Vận động thành lập mới 6 tổ hợp tác/41 thành viên, 4 tổ hội nghề nghiệp/43 thành viên, 22 mô hình an ninh tự quản và nông dân tham gia bảo vệ môi trường; tổ chức 3 hội thảo đầu bờ về khoa học kỹ thuật với 230 hội viên tham gia.

Tỉnh đoàn Thanh niên ký kết chương trình phối hợp triển khai 5 nội dung về tuyên truyền, chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, quản lý xuất bản, in và phát hành với Sở Thông tin và Truyền thông; phối hợp tập huấn kỹ năng chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh, huyện. Triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, các chương trình đồng hành với thanh niên hỗ trợ nguồn lực, tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Hội Cựu chiến binh tỉnh nghiệm thu, bàn giao 2 nhà "Đại đoàn kết", nhà "Nghĩa tình đồng đội"...

Quý IV/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng mặt trận, Đoàn, Hội các cấp vững mạnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia ủng hộ các quỹ "Xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo" năm 2022; tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong quý. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào Thi đua yêu nước; tiếp tục phát triển đoàn viên, hội viên.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị trong quý IV, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng tiếp tục bám sát chương trình công tác đã đề ra, thực tiễn KT - XH địa phương, sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và chỉ đạo của các cấp tập trung tuyên truyền, vận động, động viên đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH năm 2022; chỉ đạo các cấp Hội, đoàn viên, hội viên chủ động, tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, trong đó có một số phần việc được giao trực tiếp cho MTTQ và các đoàn thể; phấn đấu hoàn thành chương trình công tác năm đã đề ra đối với từng cơ quan, đơn vị; MTTQ và các đoàn thể cùng làm tốt hơn việc chăm lo an sinh xã hội; quan tâm xây dựng Chương trình công tác năm 2023.

Trong đó, MTTQ đẩy mạnh vận động xã hội hóa trong xóa nhà dột nát. Giao MTTQ chủ trì cách thức triển khai Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2026. Tỉnh đoàn Thanh niên tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; nâng cao chất lượng kết nạp Đảng. Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai tốt việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; tổng kết, đánh giá các chương trình, đề án, phong trào do phụ nữ chủ trì.

Theo Báo Cao Bằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản