Tin mới

Giao Thủy đổi mới phong trào thi đua "Dân vận khéo"

(Mặt trận) -Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đồng chí Vũ Thị Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Giao Thủy cho biết: Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, nảy sinh liên quan. Trong phong trào “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”; từ đây đã tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị như xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; phòng, chống dịch COVID-19… qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước. 

Với sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; đến nay toàn huyện đã có 6 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 26 xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Vai trò công tác dân vận được thể hiện rõ nét trong xây dựng NTM ở xã Bạch Long. Năm 2020, xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục đầu tư nguồn lực nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xây dựng NTM kiểu mẫu. Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân về các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu; từ đó tiếp tục tập trung các nguồn lực, kêu gọi sự hỗ trợ của người con quê hương đóng góp, ủng hộ tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng. Các chi bộ xóm đã họp bàn, chỉ đạo các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến đất, góp công, góp của, góp sức làm đường giao thông thôn xóm; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo theo tiêu chí quy định, hoàn thiện cơ sở vật chất trường tiểu học, công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; triển khai mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại các gia đình; trồng thêm các tuyến đường hoa, cây xanh, tăng số lần thu gom rác thải tại các khu dân cư. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cán bộ, đảng viên đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học sản xuất, nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Xã đã hình thành vùng sản xuất tập trung nuôi trồng thủy sản quy mô từ 30ha trở lên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành một số tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Giao Thủy thời gian qua đã thực sự phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch; đồng thời nhân lên tinh thần “tương thân, tương ái” đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và lan tỏa những hành động tốt đẹp. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống. Huyện cũng đã phát huy vai trò của gần 700 tổ COVID cộng đồng ở các khu dân cư nhằm tuyên truyền, giám sát, nắm chắc di biến động nhân khẩu, vận động nhân dân chủ động khai báo y tế. Đồng thời, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và các hội quần chúng tiếp tục thường xuyên triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh huyện, cơ sở; qua pa-nô, áp phích; trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo của huyện như “Giao Thủy quê hương tôi”, “Giao Thủy niềm tin”... Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh, theo thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh. Qua đó, toàn huyện có 372 trường hợp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được UBND tỉnh hỗ trợ gần 560 triệu đồng; Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện đã huy động được gần 2,5 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị y tế, hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch.

Phong trào “Dân vận khéo” huyện Giao Thủy thời gian qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn, phương thức vận động hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó đã phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội./.

Hoàng Tuấn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản