Tin mới

Gìn giữ thuần phong mỹ tục lễ hội

(Mặt trận) - Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi, MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Bắc Ninh đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tuyên truyền việc thực hiện Lễ hội xuân 2020 đảm bảo thuần phong mỹ tục.

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Hội Lim Bắc Ninh.

Gắn liền với nền văn minh sông Hồng lâu đời, giàu giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo vì thế Bắc Ninh được xem là một điểm đến lý tưởng cho du khách đón xuân. Đến với những di tích lịch sử, các đền chùa, du khách sẽ được tham gia các lễ hội truyền thống độc đáo của Bắc bộ những ngày đầu xuân ấm áp. Vùng đất này có 1.558 di tích, trong đó 4 di tích Quốc gia đặc biệt là: Đền Đô (thị xã Từ Sơn), chùa Phật tích (huyện Tiên Du), chùa Bút Tháp, chùa Dâu (huyện Thuận Thành). Bên cạnh đó, tỉnh còn lưu giữ 8 nhóm bảo vật quốc gia, 3 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Nghi lễ và trò chơi kéo co. Hiện Bắc Ninh đang triển khai làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần bảo vệ khẩn cấp.

Chia sẻ về câu chuyện gìn giữ truyền thống của vùng đất di sản Bắc Ninh, ông Nguyễn Đình Lợi cho biết: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tại các cấp đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội từ công tác chuẩn bị đến công tác tổ chức lễ hội. Lễ hội được tổ chức có sự quản lý của các cấp, các ngành và sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể đảm bảo đúng mục đích, nội dung, ý nghĩa, phát huy được các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống đặc sắc của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh: Xác định hoạt động lễ hội là nguồn lực quan trọng đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh, MTTQ tỉnh luôn chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND kịp thời ra các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản nhằm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh. Công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản đã đáp ứng kịp thời công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nội dung các văn bản đã điều chỉnh các vấn đề hạn chế từ mùa lễ hội trước như: Công tác an ninh trật tự, các hành vi phản cảm trong lễ hội, đổi tiền lẻ, đặt tiền lễ, tiền giọt dầu không đúng quy định, chèo kéo khách…

Tỉnh Bắc Ninh có nhiều cách làm hay thể hiện sự vận dụng sáng tạo các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh vào điều kiện thực tế của từng địa phương, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, từng bước phát huy hiệu quả rõ rệt trong đời sống xã hội. Với chủ trương phân cấp lễ hội, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm yếu tố truyền thống và xu thế phát triển. Theo đó, đối với lễ hội do cấp huyện quản lý, các huyện phải xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Các lễ hội do xã quản lý phải xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp huyện. Nếu lễ hội nào để xảy ra sai sót, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ hội đảm bảo nội dung, tư tưởng, chủ đề của lễ hội vừa mang tính kế thừa, phù hợp với lối sống, phong tục, tập quán, đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực xuyên suốt thời gian trước, trong và sau khi lễ hội kết thúc như phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trung ương và địa phương để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh, sạch đẹp nơi công cộng, chấp hành nội quy, quy định, hướng dẫn khi tham gia lễ hội và phát huy giá trị thuần phong mỹ tục. Tăng cường sự phối hợp của cấp ủy đảng, chính quyền với các đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ của các bậc cao niên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội.

 “Vận động, tuyên truyền gìn giữ những nét đẹp văn hoá truyền thống trong các lễ hội mùa xuân ở Bắc Ninh đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về lễ hội Bắc Ninh, để lễ hội thực sự là ngày hội của nhân dân và thu hút du khách thập phương đến với Bắc Ninh, mang lại những giá trị, hiệu quả xã hội thiết thực”- ông Nguyễn Đình Lợi khẳng định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản