Tin mới

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Ninh khóa XIV

(Mặt trận) -Ngày 20/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tham gia góp ý dự thảo văn hiện Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội nghị.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị gồm các thành viên Hội đồng tư vấn; nguyên lãnh đạo MTTQ tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên trong Tiểu Ban văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2024-2029 có tiêu đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng, văn minh hiện đại”.

Chủ đề đại hội là “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”. Văn kiện Đại hội được xây dựng với 2 phần. Phần thứ nhất khái quát về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2019 - 2024; phần thứ hai về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Trình bày Báo cáo tình hình và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2024-2029, ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua quá trình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, hướng dẫn của MTTQ cấp trên nên Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện đã tổ chức thành công tốt đẹp.

Theo ông Nguyễn Văn Triển, quá trình tổ chức Đại hội có một số điểm mới là: Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn. Số lượng ủy viên ủy ban tăng hơn nhiệm kỳ trước. Chất lượng ủy viên và Ban Thường trực được nâng lên về trình độ chuyên môn, từng bước trẻ hóa đội ngũ, tăng tỷ lệ các cá nhân tiêu biểu là ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã, tỷ lệ người ngoài đảng đảm bảo từ 25 đến 30%.

Việc tổ chức, điều hành Đại hội thực hiện theo đúng kế hoạch, có sự chỉ đạo tập trung. Công tác chuẩn bị văn kiện; công tác trang trí, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội nhìn chung được thực hiện tốt tạo sự thành công của Đại hội với chủ đề xuyên suốt “Đoàn Kết - Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”.

Nội dung báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 ngắn gọn, có số liệu chứng minh và so sánh tỷ lệ phần trăm đạt được với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ đề ra. Đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được rút ra. Đề ra mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn của MTTQ cấp trên.

Đại hội đại biểu MTTQ cấp tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2024.

Thảo luận, góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với tiêu đề, chủ đề; bố cục văn kiện đại hội. Đồng thời, góp ý bổ sung thêm về kết quả điển hình của Mặt trận trong động viên nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; kết quả vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đặt ra trong nhiệm kỳ tới; các nội dung về công tác đối ngoại của Mặt trận, công tác giám sát và phản biện...

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Đồng thời, đề nghị Tiểu Ban văn kiện tiếp thu và tổng hợp, làm căn cứ hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị hoàn chỉnh, có chất lượng, thể hiện rõ vai trò, vị trí của MTTQ trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Tuấn Minh - Đức Sơn 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản