Tin mới

Hà Giang: MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh giao ban quý II

(Mặt trận) - Sáng ngày 18/7, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức Chính trị - Xã hội tổ chức giao ban quý II, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động quý III năm 2022. Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi giao ban 

Trong quý II, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, nhất là việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã cùng thảo luận về giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tình hình triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình lớn của tỉnh; đề xuất một số nội dung cần giải quyết liên quan đến tạo việc làm cho đoàn viên, hội viên; giải quyết chế độ chính sách và đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao cho người lao động tại các cơ quan, đơn vị; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tính hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở các địa phương; công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của một số tổ chức chính trị - xã hội …

Về nhiệm vụ quý III, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò vận động người dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền; gắn bó thường xuyên và mật thiết với nhân dân, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể có trình độ năng lực chuyên môn cao. Mỗi đơn vị cần sáng tạo triển khai cách làm mới, các mô hình thực chất, hiệu quả cần tiếp tục được nhân rộng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển trong năm 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản