Tin mới

Hạ Long (Quảng Ninh): Góp phần cho sự thành công của ngày hội toàn dân

(Mặt trận) -Xác định rõ vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã sớm xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn cụ thể quy trình các bước hiệp thương cho cơ sở để giới thiệu người ra ứng cử đúng quy định của pháp luật.

Trà Vinh: Chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện

Quảng Trị: Thăm hỏi, tri ân chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại hội đại biểu MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

 Ủy ban MTTQ TP Hạ Long phối hợp với phường Trần Hưng Đạo tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét về người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hạ Long, cho biết: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố đã thông báo lịch triển khai bầu cử, tổ chức tập huấn cho Ban Thường trực MTTQ của 33 phường, xã và 244 trưởng ban công tác mặt trận; hướng dẫn cho 92 cơ quan, tổ chức, đơn vị, phường, xã, tổ chức hội nghị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Ủy ban MTTQ TP Hạ Long đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức giới thiệu đại biểu của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức hội nghị cử tri tại cơ quan, đơn vị, để xem xét hồ sơ của các đại biểu ứng cử, đảm bảo đúng quy trình thủ tục, tiêu chuẩn, chất lượng yêu cầu đề ra. Trong quá trình triển khai, để phát huy tốt nhất vai trò của mình, MTTQ thành phố bám sát địa bàn cơ sở, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ ngay những nơi còn lúng túng. Nhờ đó, việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được tổ chức đảm bảo tiến độ, yêu cầu.

Được biết, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp thành phố đã thống nhất giới thiệu về số lượng người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là 166 người, để bầu lấy 40 đại biểu. Còn ở Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp phường, xã, 33 Uỷ ban MTTQ các phường, xã đã nhất trí số lượng đại biểu HĐND được giới thiệu là 2.467 so với đại biểu được bầu nhất trí là 689 đại biểu. Trong quá trình hiệp thương lần thứ nhất, các yêu cầu đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử luôn được chú trọng quan tâm. Hiện thành phố đang tích cực khẩn trương tiến hành chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Cùng với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Ủy ban MTTQ TP Hạ Long cũng hướng mạnh hoạt động về cơ sở và khu dân cư. Thường xuyên đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở; phối hợp tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giám sát cuộc bầu cử... Đặc biệt, Ủy ban MTTQ thành phố đã phát huy vai trò trong việc tổ chức tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp còn phối hợp cùng các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử ở địa phương, cũng như triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động lập thành tích thiết thực chào mừng bầu cử. Thông qua sinh hoạt của các đoàn thể và họp dân tại thôn, khu phố, MTTQ các cấp đã kết hợp phổ biến vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử, để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân...

Hiện Ủy ban MTTQ TP Hạ Long chủ trương tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử diễn ra đúng luật định. Việc kiểm tra, giám sát sẽ góp phần nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, qua đó phát hiện khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử, để hướng dẫn, hoặc đề xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm...

Nguyễn Thanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản