Tin mới

Hà Nam kết hợp các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

(Mặt trận) - Dù trong điều kiện phải tập trung phòng, chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Nam vẫn đảm bảo các bước, các quy trình, tiến độ, kế hoạch đề ra theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tiểu khu Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ngày 19/5/2021. 

Là nơi có ổ dịch COVID-19 bùng phát, huyện Lý Nhân có trên 20 ca dương tính với SARS-Cov-2 và hàng nghìn người dân đang phải thực hiện cách ly tại nhà và tại các cơ sở tập trung. Do đó, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện theo quy định, các đơn vị đều bổ sung nhiệm vụ và tập trung làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử; đặc biệt, khu vực bầu cử ở nơi cách ly được thành lập thêm hòm phiếu phụ, xây dựng phương án về phòng, chống dịch.

Ủy ban Bầu cử huyện Lý Nhân đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh trong cuộc bầu cử; chỉ đạo thường xuyên phun thuốc sát khuẩn toàn bộ các khu vực bầu cử, địa điểm bỏ phiếu, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế để trang bị cho các khu vực bỏ phiếu. Trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, Ủy ban Bầu cử huyện Lý Nhân sẽ có phương án riêng cho từng địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân cho biết, mỗi khu vực bầu cử nằm trong khu vực cách ly được huyện Lý Nhân kiện toàn tổ bầu cử. Liên quan đến các trường hợp F1 trong tổ bầu cử phải đi cách ly tập trung, huyện Lý Nhân rà soát để bổ sung các thành viên thiếu so với quy định, chỉ đạo mỗi tổ bầu cử thành lập ít nhất 3-5 tổ công tác của tổ bầu cử, trong đó có ít nhất 1 thành viên của tổ COVID cộng đồng tham gia tổ công tác với vai trò hỗ trợ và giám sát công tác bầu cử.

Tại thành phố Phủ Lý, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai rốt ráo. Các tổ chức phụ trách bầu cử đã chủ động xây dưng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện. Công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc, hướng dẫn bầu cử được quan tâm, thường xuyên liên tục. Hầu hết các nội dung công việc đều được hoàn thành trước thời gian quy định như: Thành lập các tổ phụ trách bầu cử, các bước trong quy trình hiệp thương, công bố đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri…

Theo ông Trương Quốc Bảo, Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý, để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, đúng tiến độ, thành phố Phủ Lý tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các đại biểu ứng cử, phòng, chống dịch COVID-19; vai trò trách của cử tri…; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị trật tự trên địa bàn; tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chính, bổ sung danh sách cử tri.

Theo báo cáo của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Hà Nam, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh được ấn định 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu được bầu là 6 người; 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 50 đại biểu được bầu; 43 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện 201 đại biểu được bầu; 696 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với 2.708 đại biểu được bầu. Toàn tỉnh có 778 khu vực bỏ phiếu.

Đến ngày 18/4, tỉnh đã hoàn thành các hội nghị hiệp thương lần ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trước đó, 109/109 xã, phường, thị trấn đã lập, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu theo quy định, với tổng số cử tri toàn tỉnh là 651.072 người. Việc công bố, niêm yết danh sách chính  thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội  và đại biểu HĐND thực hiện theo từng đơn vị bầu cử. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Việc tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp cử tri, nhân dân nhận thức rõ quyền, trách nhiệm của công dân để lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp. Song song với đó, tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp, xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng thời gian, tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tỉnh Hà Nam đã triển khai một loạt các giải pháp để bảo đảm công tác bầu cử được diễn ra an toàn, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt hoạt động phòng, chống dịch;  bổ sung khẩu trang, dung dịch sát khuẩn để tại khu vực bỏ phiếu.

Tỉnh Hà Nam cũng rà soát lại các điểm bầu cử để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho người dân đến bầu cử. Đối với khu cách ly, tỉnh chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, các hòm phiếu phụ, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Các cấp ủy đảng, chính quyền mỗi địa phương luôn coi công tác phòng, chống dịch là hàng đầu; công tác phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt công tác bầu cử là một nội dung trọng tâm để cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, người dân Hà Nam tin tưởng rằng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tạị tỉnh Hà Nam sẽ được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản