Tin mới

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

(Mặt trận) - Sáng 23-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Long Biên tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và 199 đại biểu chính thức.

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Đình Hiệp

 

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ quận Long Biên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các trang fanpage, nền tảng số để vận động, tập hợp, nắm tình hình nhân dân. Qua đó góp phần tăng cường kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

MTTQ Việt Nam quận đã chủ động lựa chọn, xây dựng 10 quy trình công việc trong thực hiện các hoạt động công tác Mặt trận, hoàn thành vượt mức 7/7 chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ IV đề ra.

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp quận đã xây dựng, duy trì, nhân rộng 43 mô hình tự quản; vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và các quỹ an sinh xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu, đứng tốp đầu của thành phố; phối hợp với cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia xã hội hóa 26,8 tỷ đồng để thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống người dân và chỉnh trang đô thị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đình Hiệp 

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương biểu dương những kết quả của MTTQ Việt Nam quận Long Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu cơ bản, 6 chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam quận đề ra, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị, MTTQ Việt Nam quận Long Biên quan tâm triển khai một số nội dung thời gian tới.

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền trong mọi công việc.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam quận Long Biên quán triệt quan điểm “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” làm nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động. Trong đó, MTTQ Việt Nam quận cần phát hiện và giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào, các hoạt động xã hội. Đặc biệt là phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

“Đề nghị MTTQ Việt Nam quận tham gia hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”, đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu.

Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Đình Hiệp 

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam đề nghị, thời gian tới MTTQ Việt Nam quận tiếp tục làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy dân chủ, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các thành viên để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đại hội đã hiệp thương 51 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V.

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản