Tin mới

Hà Nội: Ít nhất 10% ứng cử viên đại biểu HĐND là người ngoài Đảng

(Mặt trận) -Hà Nội phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

Nghệ An: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, dân công hoả tuyến huyện Văn Chấn

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, khoá X: Hiệp thương cử nhân sự

 Quang cảnh hội nghị.

Ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch MTTQ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Theo đó, dự kiến thành phố Hà Nội được phân bổ số lượng và cơ cấu ĐBQH là 29 đại biểu. Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu 14 đại biểu; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu 15 đại biểu.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV là 59 đại biểu.

Về cơ cấu, thành phần người giới thiệu ứng cử đảm bảo hợp lý, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, có đại diện lãnh đạo chủ chốt của thành phố, đại biểu chuyên trách, đại biểu của tôn giáo, lực lượng vũ trang, tòa án nhân dân, các doanh nghiệp Nhà nước, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, lao động, thương binh - xã hội, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu tái cử và đại biểu tự ứng cử.

Về số lượng đại biểu tham gia ứng cử HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 190 đại biểu. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hội nghị đã thống nhất số lượng đại biểu được bầu là 95 đại biểu. Trong đó, đảm bảo ít nhất là 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là nữ; phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử nhiệm kỳ 2021 - 2026; phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử HĐND là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử; phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 - 2021; đảm bảo tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu của Thành phố.

Phát biểu tai hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, Ban Thường trực MTTQ thành phố Hà Nội đã ban hành 6 kế hoạch, 2 hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ bầu cử; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử; công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn liên quan đến bầu cử.

Đến thời điểm này, mọi công việc đang diễn ra đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Tính đến hết ngày 5/2/2021 đã có 29/30 đơn vị cấp huyện tổ chức xong hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Trong công tác bầu cử, một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam là tiến hành các bước hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu được những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021 -2026. Ban Thường trực UB MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026”, bà Nguyễn Lan Hương chia sẻ.

Tai hội nghị, đại diện Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng đã trình bày dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án của Ủy ban bầu cử thành phố về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, hội nghị tiến hành thảo luận để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội bảo đảm số dư người ứng cử, tỉ lệ người ứng cử ĐBQH theo đúng quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, UBMTTQ thành phố Hà Nội sẽ gửi biên bản hội nghị tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử thành phố đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi Thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để các cơ quan được biết để thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử.

NGUYỄN PHƯỢNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản