Tin mới

Hà Nội: Nhân rộng mô hình điểm cộng đồng tôn giáo cùng bảo vệ môi trường

(Mặt trận) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp và ký giao ước thi đua phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì Hội nghị.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quang cảnh Hội nghị

Tổ chức tôn giáo cam kết tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ môi trường

Sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo đã ra đời, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các tổ chức tôn giáo đã chú trọng công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động như: Tuyên truyền giảm sử dụng các sản phẩm nhựa, nilon; vận động tín đồ, các giáo xứ, họ đạo ký cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường nở hoa, ngày thứ bảy xanh, kêu gọi phân loại rác thải, dọn rác tại các hồ nước....

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn ký Chương trình phối hợp năm 2023, góp phần chống biến đổi khí hậu và phát huy trách nhiệm của mọi người trong giữ gìn và xây dựng Thủ đô “xanh - sạch - đẹp”.

Theo đó, trong nội dung phối hợp phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2022-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ thực hiện: Phối hợp và hỗ trợ các tôn giáo nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, tuyên truyền BVMT và ứng phó với BĐKH bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp từng tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác BVMT và ứng phó với BĐKH, đặc biệt Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp Nhân dân; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ do MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động, hưởng ứng các hoạt động BVMT, ứng phó với BĐKH tại gia đình và cộng đồng dân cư... Ban Thường trực cũng sẽ chủ trì phối hợp Sở TN&MT hỗ trợ, phát huy vai trò chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và người dân ở cộng đồng phản ánh, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BVMT, ứng phó với BĐKH của các cơ quan nhà nước, tổ chức, DN, hộ dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị

Song song đó, Sở TN&MT phối hợp, hỗ trợ các tôn giáo nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BVMT và ứng phó với BĐKH bằng hình thức phong phú, phù hợp từng tôn giáo, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành vi theo hướng tích cực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và người dân trong BVMT, ứng phó với BĐKH. Đồng thời, chủ trì phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hỗ trợ biên soạn, phát hành tài liệu liên quan BVMT, ứng phó với BĐKH phù hợp các tôn giáo; tăng cường thông tin tuyên truyền nhất là về Luật BVMT...

Về phía các tổ chức tôn giáo, cam kết nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng tôn giáo về BVMT và ứng phó với BĐKH; triển khai nhiều giải pháp tích cực, hoạt động thiết thực góp phần thay đổi hành vi theo hướng tích cực về BVMT, ứng phó với BĐKH của cộng đồng tôn giáo và xã hội; tiếp tục vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xóa bỏ những tập quán, thói quen sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, làm tăng BĐKH; xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, văn minh... Đồng thời, xây dựng, nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và Nhân dân tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH phù hợp đặc điểm, điều kiện cụ thể...

Trong nội dung ký giao ước thi đua quyết tâm tham gia thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP sẽ triển khai: Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động tham gia đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ANCT-TTATXH...

Tích cực vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng Dự án đường vành đai 4

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định, sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp, với sự chung tay của Sở TN&MT cùng các tổ chức tôn giáo, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện cụ thể từng địa phương và tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào tôn giáo, người dân trong công tác BVMT, ứng phó với BĐKH.

Qua đó, khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ đó, bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, một mục tiêu được xác định tại Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ TP là đến năm 2025, Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Để thực hiện tốt mục tiêu này, các vị chức sắc tôn giáo cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, bằng ảnh hưởng của mình quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; thường xuyên nắm bắt nhu cầu chính đáng của tín đồ tôn giáo, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp, các ngành hữu quan để xem xét, giải quyết.

Trước mắt, tham gia tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng, ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện hiệu quả Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn Hà Nội. Cùng đó, phát huy hơn nữa trách nhiệm các tổ chức tôn giáo trong tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia hiệu quả các phong trào thi đua, các CVĐ tại địa phương...

“Lưu ý xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và Nhân dân tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH phù hợp đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo. Tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung này vào chương trình hoạt động hàng năm, những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo, nhằm vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và triển khai hoạt động cụ thể”- bà Nguyễn Lan Hương nêu rõ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị Sở TN&MT phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong tuyên truyền, biên soạn, cung cấp kiến thức, tài liệu liên quan BVMT và ứng phó với BĐKH; phối hợp tổ chức cuộc thi, sáng kiến về phát huy vai trò tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH. Đồng thời, tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng, tôn vinh những tổ chức, cá nhân, trong đó có tổ chức, cá nhân tôn giáo có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình phối hợp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản