Hà Nội: Phấn đấu xây dựng Quỹ ‘Vì người nghèo’ 3 cấp đạt 30 tỷ đồng

(Mặt trận) -Ngày 21/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 hỗ trợ xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết và 90 công trình Đoàn kết sáng tạo.

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.  

 

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội phấn đấu xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đạt 50 tỷ đồng. Thời gian vận động từ đầu năm 2020 đến hết 31/12/2020, trong đó tập trung tháng cao điểm từ ngày 17/10 đến 18/11/2020.

Về việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2020, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố hỗ trợ mỗi nhà 30.000.000 đồng, 1 máy lọc nước và từ nguồn đối ứng từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, xã.

Việc thực hiện rà soát, lựa chọn, hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại địa phương hoàn thành trước ngày 15/6/2020. Từ 15/6 đến 30/10/2020 sẽ triển khai xây dựng nhà cho hộ nghèo.

Dự kiến việc tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo sẽ được thực hiện trong tháng 11/2020. 

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cho nên tổng quỹ vì người nghèo năm 2019 là gần 70 tỷ, trong đó cấp quận huyện là hơn 61 tỷ, cho thấy công tác huy động từ cấp cơ sở là rất quan trọng.

Để triển khai Quỹ “Vì người nghèo” hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị, trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải sử dụng Quỹ công khai, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tất cả các nội dung của Mặt trận các cấp, đặc biệt là tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch để triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2020. 

N.Phượng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản