Tin mới

Hà Nội xác định 4 nhiệm vụ đột phá công tác Mặt trận trong tình hình mới

(Mặt trận) - Tham luận tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng 16-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội nghị.

Xác định 4 nhiệm vụ đột phá trong tình hình mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Để sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, đáp ứng niềm mong mỏi, tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân như trong bài phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “... Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo….”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 14 “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố”; cụ thể hóa bằng 10 chương trình công tác của Thành ủy gắn với thực tiễn của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực…

Với vai trò quan trọng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã xác định được các nhiệm vụ đột phá trong tình hình hiện nay:

Thứ nhất là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình mới, chú trọng tính hiệu quả, thiết thực, lấy lợi ích của Đảng, đất nước và của nhân dân làm mục tiêu hoạt động, đặc biệt như trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Thứ hai, phát huy tính chủ động, thế mạnh của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của nghị quyết gắn với tình hình thực tế của địa phương.

Thứ ba, làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân; với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tổ chức tốt, chu đáo việc tuyên truyền, vận động ủng hộ, tiếp nhận, quản lý, phân bổ kinh phí và các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Tiêu biểu đã vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch, mua vắc xin và hưởng ứng chương trình tiêm vắc xin của thành phố là hơn 1.797 tỷ đồng và hơn 2,6 triệu liều vắc xin; số kinh phí đã chuyển về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tính từ đầu năm đến nay là hơn 386 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 128,5 tỷ đồng; Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền mặt và hàng hóa là hơn 247,6 tỷ đồng…

Thành phố cũng đã hỗ trợ thêm 12 đối tượng ngoài các đối tượng được quy định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ như lao động tự do hiện đang sinh sống trên địa bàn. Các tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động ngày đêm để chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch Covid-19.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trong quá trình chỉ đạo triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên.

Nổi bật, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, nhất là kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín làm công tác mặt trận, đoàn thể; 100% Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện đều tham gia Ban Thường vụ.

Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; định kỳ tổ chức làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để đánh giá kết quả công tác phối hợp; tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân; ban hành quy chế phối hợp về tham vấn ý kiến nhân dân trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành chức năng từ thành phố đến cơ sở đã tạo cơ chế để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hằng quý duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực cấp ủy với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ cấp thành phố đến cơ sở...

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội đã tăng cường các giải pháp, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; thực hiện cơ chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra theo đặc thù riêng của Thủ đô, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản