Tin mới

Hà Tĩnh có 13 người ứng cử đại biểu QH và 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

(Mặt trận) - Sáng 17/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, khóa 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và đọc danh sách 118 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và được cử tri tín nhiệm cao. Hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng đều biểu quyết thể hiện tín nhiệm bằng hình thức giơ tay đối với từng người được giới thiệu; 118/118 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có phiếu tín nhiệm của cử tri đạt 100%.

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân; kết quả giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 118 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cũng tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 13 người đủ điều kiện ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản