Tin mới

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Kỳ Anh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2024 – 2029

(Mặt trận) -Ngày 26/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2024 – 2029 với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”. Đại hội đã hiệp thương cử ông Lê Mã Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và 57 Ủy viên Khoá mới. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Kỳ Anh.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Lãnh đạo huyện Kỳ Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá mới.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Kỳ Anh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực, sáng tạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Nhân dân, chung tay phòng, chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai, lũ lụt, thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm.

Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội được Mặt trận huyện Kỳ Anh triển khai theo hướng đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

Cụ thể trong nhiệm kỳ Mặt trận huyện Kỳ Anh đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên kêu gọi, vận động hơn 3,9 tỷ đồng Quỹ “Phòng, chống dịch Covid-19” hơn 2,5 tỷ đồng cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, hơn 72 suất cơm 0 đồng hỗ trợ người dân thực hiện cách ly y tế, 130 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm ủng hộ Nhân dân TP HCM và các tỉnh miền Nam chống dịch.

Trong công tác tham gia khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử năm 2020 Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh đã kêu gọi hơn 175 tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ người dân bị thiệt hại với tổng số tiền hơn 14,5 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh đã vận động xây dựng 11 ngôi nhà cho chương trình “Ngôi nhà trí tuệ - Nhà văn hoá cộng đồng” với tổng số tiền hơn 12,9 tỷ đồng. Mặt trận huyện Kỳ Anh cũng tham gia có hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 5 năm qua Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kêu gọi xây dựng được 881 ngôi nhà cho người nghèo, người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Hỗ trợ 813 hộ nghèo cây giống, con giống, phương tiện sản xuất, hỗ trợ 626 hộ nghèo khám, chữa bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ 1.618 học sinh nghèo học giỏi với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh đã tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến nay đã có 119/153 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 20/20 xã NTM, 6 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, xã Kỳ Đồng đạt đô thị loại V, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, đang được Ban chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương kiểm tra, đánh giá công nhận trong tháng 6 năm 2024.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành khẳng định, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Ủy ban MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Nỗ lực thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đây là cơ sở chính trị quan trọng nhất để các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được phổ biến sâu rộng trong Nhân dân. Nhờ đó, huyện Kỳ Anh đã cùng với nhân dân toàn tỉnh đoàn kết, kiên cường vượt qua thiên tai bão lũ, vượt qua đại dịch Covid-19; vừa chống dịch hiệu quả đồng thời chúng ta cũng đã hoàn thành xuất sắc cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cũng có nhiều sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện tốt các nhiệm vụ mới phát sinh. Kết quả đạt được rất cụ thể, gắn liền với đời sống, nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Thành mong muốn, nhiệm kỳ tới Ủy ban MTTQ huyện tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời cũng không dao động trước những khó khăn, thách thức, cần phải hết sức bình tĩnh, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã thu được, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mới.

Ông Thành nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ huyện phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh, của các cấp ủy đảng, chính quyền, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương tám, khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 09, ngày 22/3/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26 về “nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2024 - 2029”.

Về công tác phối hợp với chính quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Võ Tá Cương nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn nhất của nhân dân, cơ sở chính trị, chỗ dựa vững chắc để chính quyền vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, tham gia quản lý kinh tế - xã hội, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan Nhà nước là quan hệ phối hợp bình đẳng, tôn trọng, cùng thực hiện những nhiệm vụ chung, đúng với trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ qua, UBND huyện và Ủy ban Mặt trận huyện đã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nguyên tắc, quy chế phối hợp đã được ký kết. Bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ, thực chất, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực, hiệu quả.

T.Đ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản