Tin mới

Hải Dương: 17 doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022

(Mặt trận) - Theo Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 tỉnh Hải Dương, từ ngày phát động quỹ 24/5 đến ngày 17/6, toàn tỉnh đã có 17 đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hải Dương năm 2022 cập nhật các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ hằng tuần 
Sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gửi thư kêu gọi ủng hộ quỹ, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức phát động các đơn vị, doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia ủng hộ từ tháng 5 đến hết tháng 7. Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hải Dương năm 2022 cập nhật các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ hằng tuần và đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
Các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân chuyển tiền ủng hộ về số tài khoản 3761.0.9101755.91011 của Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hải Dương tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương hoặc trao trực tiếp tại Văn phòng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, số 8 phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, TP Hải Dương.
Đến ngày 17.6, Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (Nam Sách) vẫn là đơn vị ủng hộ nhiều nhất với tổng số tiền 300 triệu đồng.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản