Hải Dương: 25 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết”

(Mặt trận) -Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã triển khai kế hoạch hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo đợt 1 năm 2023.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo ở Can Lộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương): Ra mắt mô hình “Lắng nghe dân nói”

Đắk Nông: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương và nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây nhà “đại đoàn kết” cho bà Trần Thị Kê ở xã Nam Hồng (Nam Sách) vào tháng 9.2022

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương sẽ hỗ trợ xây 25 ngôi nhà “Đại đoàn kết” (mỗi ngôi 50 triệu đồng) từ nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà mỗi huyện được hỗ trợ xây 3 nhà; các huyện, thị xã, thành phố còn lại mỗi địa phương được hỗ trợ 1-2 nhà. 

Đối tượng được hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” là hộ nghèo, cận nghèo đang ở nhà dột nát, xuống cấp, không có khả năng xây mới hoặc sửa chữa; ưu tiên các hộ nghèo là người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, trẻ em mồ côi. 

Các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách, hồ sơ các đối tượng đủ điều kiện theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, công bằng và gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương để thẩm định, quyết định hỗ trợ. Ngoài nguồn kinh phí của tỉnh, các địa phương xem xét hỗ trợ thêm kinh phí, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân hỗ trợ các hộ nghèo kinh phí, ngày công, vật liệu... để xây nhà. 

Cùng với Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ xây nhà "đại đoàn kết" cho các hộ nghèo năm 2023. TP Hải Dương sẽ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 12 nhà, huyện Nam Sách 10 nhà, Tứ Kỳ 7 nhà, Thanh Hà 5 nhà, thị xã Kinh Môn 4 nhà…

TIẾN MẠNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản