Tin mới

Hải Dương hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện

(Mặt trận) -Đến thời điểm này, tất cả 12 huyện, thị xã, TP ở Hải Dương đã hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện. Việc đảm bảo đúng tiến độ đã tạo thuận lợi để Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội cấp tỉnh dự kiến diễn ra trong tháng 8/2024.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Thanh Hà nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Thanh Nam.

Cuối tháng 6 vừa qua, huyện Thanh Hà là đơn vị cuối cùng của tỉnh Hải Dương hoàn thành Đại hội MTTQ cấp huyện. Chia sẻ về kết quả tổ chức Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Hà Trần Duy Thược cho biết, đại hội được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện, đề án nhân sự, chương trình, kịch bản điều hành, tuyên truyền đại hội. Đặc biệt công tác nhân sự cho Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định. Tại đại hội đề án nhân sự đã được đưa ra thảo luận dân chủ, khách quan. Đại hội đã hiệp thương cử 47 đại biểu tham gia vào Ủy ban MTTQ huyện Thanh Hà lần thứ XXV. Ngoài các điều kiện tiêu chuẩn, nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện đảm bảo các tỷ lệ về người tái cử, người ngoài Đảng, đại diện các giai tầng xã hội, đồng bào tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, là lực lượng nòng cốt trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

Tính đến thời điểm này, 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội và lựa chọn ra những Ủy viên Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới có đủ năng lực, phẩm chất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, qua đại hội, chất lượng nhân sự của Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố đã được nâng lên cả về lượng và chất. Điểm mới của nhân sự Ủy ban MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ này là chú trọng về chất lượng, tính tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân. Đối với cấp huyện, cơ cấu thành phần Ủy viên Ủy ban nhiệm kỳ 2024-2029 gồm người đứng đầu của tổ chức thành viên cùng cấp, chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp dưới trực tiếp; một số cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, một số vị có chuyên môn, am hiểu sâu sắc trên các lĩnh vực có liên quan…

Đại hội MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hiệp thương cử từ 50-65 Ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ khoá mới, bảo đảm đủ về số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng. Sau đại hội, Ủy ban MTTQ cấp huyện khóa mới đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử ra các chức danh chủ chốt trong Ban Thường trực.

Ngay sau khi hoàn tất Đại hội MTTQ cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đang tích cực tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra trong tháng 8. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn cho biết, quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội và quy trình công tác nhân sự được thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, bám sát theo tinh thần Chỉ thị 22 của Ban Bí thư, Hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam và chỉ đạo của tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã xây dựng xong dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 để lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trước khi tiến hành tổ chức Đại hội. Cùng với đó, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới cũng được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần theo đúng quy định của Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam và Hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Xung quanh cơ cấu nhân sự của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới, ông Nguyễn Đức Tuấn khẳng định bên cạnh việc kế thừa đề án nhân sự đã có những đổi mới, mở rộng thành phần, chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao để làm tốt vai trò của công tác Mặt trận là trung tâm của khối đại đoàn kết.

Vũ Mạnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản