Tin mới

Hải Dương hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND

(Mặt trận) - Chiều 25/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Lạng Sơn: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2024 – 2029

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri được thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã sẽ phối hợp UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Biên bản hội nghị cử tri ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

Tại Hải Dương, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, số người được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp là nữ, thuộc lớp trẻ, người ngoài đảng hầu hết vượt và vượt cao so với tỷ lệ quy định. Trong số 117 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026  có 45 người được giới thiệu ứng cử là nữ, 39 người dưới 40 tuổi, 15 người ngoài đảng.

Trong toàn tỉnh, các hội nghị hiệp thương lần 2 cấp huyện đã thông qua danh sách sơ bộ 758 người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp, trong đó có 2 người tự ứng cử. Trong số 18 người được giới thiệu và tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVcủa tỉnh Hải Dương vừa được hội nghị hiệp thương lần 2 thống nhất có 8 người ngoài đảng, chiếm 44,4%.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản