Hải Dương: Ký kết phối hợp thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

(Mặt trận) -Ngày 7/8, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương ký kết với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. 

Sông Hinh (Phú Yên): Xây 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2 học tập và làm theo gương Bác

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương ký kết thực hiện các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Hải Dương giai đoạn 2021-2025 

Hai bên sẽ phối hợp thực hiện 6 nội dung chính, trong đó tập trung truyền thông giúp người nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các mô hình giảm nghèo, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tạo sự lan tỏa các mô hình để nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện, từ đó thoát nghèo bền vững. 

Trong quá trình thực hiện các chương trình giảm nghèo, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giám sát thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo của từng địa phương trong tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ người nghèo xây, sửa nhà, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm, tăng thu nhập…

Hai bên thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin về các chương trình giảm nghèo, hoạt động vì người nghèo để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

LAN ANH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản