Tin mới

Hải Dương: Quỹ ''Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19' tiếp nhận trên 99 tỷ đồng

(Mặt trận) -Sáng ngày 5/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 7, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2021, đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2022.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Năm 2021, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện trong bối cảnh một năm đầy thách thức, khó khăn, chịu sự ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tiếp nhận trên 99 tỷ đồng tới Quỹ ''Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19'' (trong đó các huyện, thị xã, thành phố chuyển về trên 5,7 tỷ đồng); gần 107 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin phòng dịch Covid-19 (trong đó các huyện, thị xã, thành phố chuyển về trên 26 tỷ đồng) và số lượng lớn thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm. Từ nguồn quỹ vận động được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh trích trên 76,7 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ một số tỉnh bạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân ấm tình người - 10 năm lan tỏa yêu thương” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, huy động được 38,9 tỷ đồng tặng quà Tết cho người nghèo và vận động hơn 1,3 tỷ đồng vào 'Quỹ "Vì người nghèo'' nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo"năm 2021. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây mới 173 ngôi nhà, sửa chữa 15 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với tổng trị giá hơn 8,6 tỷ đồng và 225 lượt hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo được giúp đỡ, hỗ trợ.

Trong năm, Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì tổ chức 168 cuộc giám sát trực tiếp (cấp tỉnh 4 cuộc; cấp huyện 30 cuộc; cấp xã 134 cuộc); tham gia góp ý 74 dự thảo văn bản về các chương trình, dự án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp (cấp tỉnh tham gia góp ý 4 dự thảo văn bản của các sở, ngành; cấp huyện 30 dự thảo văn bản; cấp xã 40 dự thảo chương trình, đề án, kế hoạch); tổ chức tiếp 958 lượt người đến khiếu nại, tố cáo (tiếp nhận 397 đơn, chuyển 381 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết). Trong đó, số đơn được chính quyền xem xét giải quyết 379 (đạt tỷ lệ 99,5%), 334 đơn (đạt tỷ lệ 88%) thông báo kết quả giải quyết đến Mặt trận. Các Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát hiện, kiến nghị 1.054 vụ việc, được chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 1.035 vụ việc (đạt tỷ lệ 98,2%), kiến nghị thu hồi 36m2 đất; giám sát 208 dự án đầu tư của cộng đồng, trong đó xác định 193 dự án đầu tư đúng quy định, 1 dự án có vi phạm, được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và thông báo kết quả xử lý. Công tác kiện toàn Ban TTND nhiệm kỳ 2021-2023 được các xã, phường, thị trấn thực hiện đảm bảo đúng quy định. Toàn tỉnh bầu được 2.051 thành viên Ban TTND, 217/235 Trưởng ban TTND là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã...

Với những thành tích đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương được UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021. Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen và các cấp khen thưởng.

Hội nghị chia tay các vị Ủy viên thôi không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng thời nhất trí hiệp thương dân chủ cử bổ sung thay thế 6 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Giàng và trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

THANH NAM

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản