Tin mới

Hải Dương: Thống nhất thông qua danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Chiều 18/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã bỏ phiếu kín chốt danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, nữ gồm 6 người; tuổi trẻ 4 người; người ngoài Đảng là 4 người.

Hội nghị cũng đã thảo luận nhất trí cho 2 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Về 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã được đưa ra khỏi danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do không thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến cử tri; chưa gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, kê khai chưa trung thực trong hồ sơ ứng cử…

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã bỏ phiếu kín chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 102 người. Trong đó, cơ cấu thành phần gồm: khối Đảng có 8 người; khối cơ quan dân cử có 16 người; khối các cơ quan quản lý nhà nước có 12 người; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội có 11 người; khối cấp huyện, thành phố, thị xã là 21 người; khối an ninh, quốc phòng có 2 người; các tổ chức sự nghiệp có 6 người; các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp có 12 người; các tổ chức kinh tế có 10 người; các tổ chức tôn giáo có 2 người; khối cơ sở xã, phường, thị trấn có 2 người. Về cơ cấu: nữ có 35 người; ngoài Đảng có 10 người; trẻ tuổi có 19 người; tái cử có 29 người.

Các đại biểu bỏ phiếu kín để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
Hội nghị cũng đã thảo luận nhất trí cho 13 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII. Đối với người tự ứng cử cũng đã được các đại biểu bỏ phiếu kín đưa ra khỏi danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII do chưa gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, kê khai chưa trung thực trong hồ sơ ứng cử…

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết: Trước hội nghị hiệp thương lần 3, việc tổ chức lấy ý kiến nhật xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khoá XVII được đảm bảo dân chủ, khách quan.

Tại các hội nghị, ý kiến phát biểu của cử tri nhận xét các ứng cử viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ, bản thân và gia đình các ứng cử viên đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định nơi cư trú; tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; đủ điều kiện ứng cả đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương.

Hải Dương được ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với số đại biểu được bầu là 9; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 63 đại biểu.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản