Hải Dương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 1/11-18/11

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã có hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

 Hải Dương khuyến khích các địa phương tăng thời gian tổ chức phần hội tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ảnh tư liệu)

Theo đó, thời gian tổ chức ngày hội diễn ra trong 1 ngày, tập trung từ ngày 1-18/11. Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương, Ban công tác Mặt trận các thôn, khu dân cư trong tỉnh có thể chủ trì, phối hợp tổ chức ngày hội theo quy mô 1 thôn, khu dân cư hoặc liên thôn, khu dân cư (từ 2 thôn, khu dân cư trở lên).
Uỷ ban MTTQ cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư tổ chức ngày hội theo quy mô toàn xã.

Việc tổ chức ngày hội và các hoạt động cần bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Khuyến khích các thôn, khu dân cư giảm bớt thời gian tổ chức phần lễ, tăng thời lượng cho phần hội với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian; tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, ẩm thực… Tùy theo điều kiện, Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư báo cáo cấp ủy có thể tổ chức "bữa cơm đoàn kết" cho phù hợp.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị trong dịp này, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; những thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương (2003- 2023); kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện; những nội dung của kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029…

TIẾN MẠNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản