Tin mới

Hải Phòng ấn định và công bố 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố

(Mặt trận) - Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã có Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 1/3/2021 về "Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu".

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Theo đó, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã ấn định và công bố tổng số đơn vị bầu cử là 14 đơn vị; tổng số đại biểu được bầu là 67 đại biểu.

Các đơn vị bầu cử gồm: Đơn vị bầu cử số 1, gồm 9 phường thuộc quận Hồng Bàng và 12 xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vĩ, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 2, gồm 7 phường thuộc quận Ngô Quyền (Vạn Mỹ, Cầu Tre, Lạc Viên, Máy Tơ, Đông Khê, Gia Viên và Máy Chai), được bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3, gồm 5 phường thuộc quận Ngô Quyền (Cầu Đất, Lạch Tray, Đằng Giang, Lê Lợi và Đồng Quốc Bình) và 6 phường thuộc quận Đồ Sơn, được bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 4, gồm 12 phường thuộc quận Lê Chân (Cát Dài, An Biên, Trại Cau, Hàng Kênh, Dư Hàng, Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá và Đông Hải), được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 5, gồm 3 phường thuộc quận Lê Chân (Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm) và 6 phường thuộc quận Dương Kinh, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 6, gồm 8 phường thuộc quận Hải An, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 7, gồm 10 phường thuộc quận Kiến An, được bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 8, gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh, Quảng Thanh, Chính Mỹ, Hợp Thành, Cao Nhân, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương, Thủy Đường, Thủy Sơn, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan và thị trấn Núi Đèo), được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 9, gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã Hòa Bình, Kênh Giang, Lưu Kiếm, Liên Khê, Lưu Kỳ, Gia Minh, Gia Đức, Minh Tân, Trung Hà, Thuỷ Triều, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, An Lư, Đông Sơn và thị trấn Minh Đức), được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 10, gồm 30 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 11, gồm 17 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 12, gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 13, gồm 21 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 14, gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện An Dương, được bầu 5 đại biểu.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản