Hải Phòng: Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Mặt trận) - Ngày 8/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lào Cai: Các tập thể, cá nhân ủng hộ trên 2,3 tỷ đồng trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Gia Lai: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

TP Cần Thơ: Hơn 5000 người đi bộ đồng hành “Vì người nghèo”

MTTQ TP Hải Phòng tổ chức hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử. Các đại biểu đã thảo luận về cơ cấu thành phần, số lượng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại Hải Phòng, đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo dự kiến, tại Hải Phòng có 9 đại biểu Quốc hội được bầu theo phân bổ (4 đại biểu TW giới thiệu; 5 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương). Cơ cấu định hướng giới thiệu số người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 6 người; cơ cấu hướng dẫn giới thiệu 10 người; tổng số ứng cử viên do các cơ quan TW, địa phương giới thiệu 20 người (Trung ương 4, địa phương 16)…

Đối với việc bầu cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu đã thảo luận, thỏa thuận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng đã hiệp thương về số lượng đại biểu HĐND thành phố được bầu là 67 đại biểu. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 131 người. Trong đó cơ cấu nữ 51 người, ngoài Đảng 17 người, tuổi trẻ 24 người và tái cử 32 người.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng Cao Xuân Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng, các ý kiến, kiến nghị, góp ý của các đại biểu đều được tiếp thu, bổ sung vào biên bản để báo cáo thường trực HĐND thành phố để xem xét chỉnh sửa, bổ sung.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng hướng dẫn nghiệp vụ, hiệp thương đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa bảo đảm tiến độ về thời gian.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản